Κοινή ανακοίνωση 9 οργανώσεων για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου της ΕΕ