Λέσβος: Αντί για χορήγηση ασύλου, ποινικές διώξεις για 850 άτομα