Μαζί με τους πρόσφυγες στην πλ. Βικτωρίας, κοιμάται και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια