Πρόσφυγες και μετανάστες στη Νέα Καβάλα καθάρισαν ακτές από πλαστικά σκουπίδια