ΜΚΟ ERCI: Ομόφωνα αθώα τα 16 μέλη και εθελοντές της οργάνωσης
SCREENSHOT X (FORMER TWITTER)