Ο Κούρος απέδειξε ότι χαμένες είναι μόνο οι ευκαιρίες που δεν δίνονται
STONISI.GR