Οι πρόσφυγες αφημένοι στη μοίρα τους: Χωρίς γιατρούς τα ΚΥΤ ΒΙΑΛ, Μόριας και Σάμου