Πρόσφυγες, μετανάστες και ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα τα περισσότερα θύματα ρατσιστικής βίας