Στην Ελλάδα η ζωή των προσφύγων βρίσκεται σε κίνδυνο