Συνέντευξη ασύλου χωρίς παρουσία δικηγόρου λόγω… κορονοϊού