_ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ