«Ανοιχτή Πόλη»: Χωρίς απολυμάνσεις και με μισές καθαρίστριες ανοίγουν τα σχολεία