Ανοιχτή Πόλη: Δράση καθαρισμού στο λόφο του Στρέφη