Απεργία πείνας ξεκίνησε εργαζόμενος στο νοσοκομείο Λάρισας για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των υγειονομικών