Χαμογελά στις κάμερες, εγκαλεί τους εργαζομένους που μιλούν για ελλείψεις