Χωρίς τέλος τα εργοδοτικά εγκλήματα – Νέο εργατικό «ατύχημα»