Διαθεσιμότητες και απολύσεις ετοιμάζει η Κεραμέως για τους κοινωνικούς επιστήμονες