Δημιουργική ασάφεια στις στατιστικές που μεταδίδει το Υπ. Υγείας