Εύνοια σε βιομηχανίες και μεγάλες επιχειρήσεις με αφορμή την πανδημία