Ευρωβουλευτές από 3 πολιτικές ομάδες απαιτούν από ΕΕ και ελληνική κυβέρνηση να αναλάβουν τις βαρύτατες ευθύνες τους