Ευρωβουλευτές: Υποστήριξη για καλλιτέχνες που έχουν πληγεί από την πανδημία (video)