Γαλάζια ανάπτυξη: Απολύσεις στο 28% των επιχειρήσεων