Η ΔΑΠ – ΝΔΦΚ των μαζικών αντιγραφών διδάσκει αριστεία