Κινητοποίηση στο αεροδρόμιο ενάντια στις απολύσεις και τις μειώσεις μισθών