ΚΚΕ: Ενάντια στο αντιδραστικό – αντιπαιδαγωγικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης