Κυβερνητική διγλωσσία για τις ζώνες επικινδυνότητας των νησιών