«Ο καθεστωτικός Μητσοτακισμός εκθέτει διεθνώς την Ελλάδα»