Ο κυνισμός του Υπουργείου οδηγεί τον Δημάκη σε νέα απεργία πείνας