Ο Θύμιος θύμα ανηλεούς bullying, φοβόταν & κρυβόταν – Κάθε βράδυ έβγαινε στον Πύργο