Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ μπροστά στο φάσμα της ανεργίας