Οι ευρωπαϊκές ετήσιες απολαβές εργαζομένων με κατώτατο μισθό το 2020