Οι υπάλληλοι καθαριότητας δεν είναι ήρωες για την κυβέρνηση