«Πειραιάς για Όλους»: Να μην θυμόμαστε τους ανθρώπους μόνο παραμονές εκλογών