Πρόεδρος ΟΛΜΕ: Οι καθηγητές δεν θα γίνουμε μισθοφόροι και γενίτσαροι εναντίον των παιδιών