Προκατειλημμένοι όσοι δεν θέλουν ανεμογεννήτριες για τον κ. Χατζηδάκη