Προς συμμόρφωση καλούν την Κεραμέως 132 ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συνδικάτα!