Σάλος στην Έβοια με το εορταστικό «τσιμπούσι» γαλάζιας Δημάρχου στο δημαρχείο