Βία και χημικά η κυβερνητική απάντηση στη διαδήλωση εργαζομένων