Αλέξανδρος Νικολαΐδης: Οι αθλητές αντιμετωπίζουν τρομακτικές ελλείψεις και δυσκολίες