Η UEFA δεν ενδιαφέρεται για πολιτική και δικαιώματα, παρά μόνο για οικονομικά συμφέροντα
GETTY IMAGES