Όλοι μιλούν για τη δύναμη της Σόνιας Τσεκίνη: «Μου έλεγαν ότι θα ζήσω μέχρι τρεις μήνες»