Πόσες ολικές ανατροπές θα δούμε από την Γερμανία;
GETTY IMAGES