Χρεοκοπημένες ιδέες και πολιτικές φέρνουν αδιέξοδα