«Πλάτες» της κυβέρνησης στην αστυνομική αυθαιρεσία και ασυδοσία