Πτωχευτικός Κώδικας: Γινόμαστε όλο και πιο φτωχοί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη