Η πανδημία έθεσε σε πίεση δημοκρατικούς θεσμούς και δικαιώματα