Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς: Διεθνές Συνέδριο στη μνήμη του Λίο Πάνιτς