Οκόντζο – Ιουεάλα: Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Παγκόσμιο Οργανισμού Εμπορίου