Επιτροπή του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή: Μη αναστρέψιμη η κλιματική καταστροφή