Ιστορίες χωρίς φωνή: Η κραυγή των αμνών
AP PHOTO ROB GRIFFITH)